Yönetim Kadromuz

Mustafa Şimşek
MUSTAFA ŞİMŞEK
Projeler Genel Müdürü
İnşaat Mühendisi
Ç.Ü. Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği 1994 Yılı Mezunu
Fahri Avcı
FAHRİ AVCI
İşletme Müdürü
-
A.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
Hatice Sürücü
HATİCE SÜRÜCÜ
Yatırım İlişkileri Yöneticisi
İlker Adlı
İLKER ADLI
İş Geliştirme Müdürü
Matematikçi
Ç.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik BÖlümü, 2003 Mezunu
Ahmet Ölmez
AHMET ÖLMEZ
Satış Müdürü
Matematikçi
Ç.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik BÖlümü, 2003 Mezunu
Mehmet Şenol
MEHMET ŞENOL
Maden Ocak Genel Koordinatörü
Ceren Şenol
CEREN ŞENOL
Maden Tesis Genel Koordinatörü